സൗദിയിൽ തൊഴിൽ, താമസ വിസാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച 10,850 പ്രവാസികൾ കൂടി പിടിയിൽ

സൗദി അറേബ്യയിൽ തൊഴിൽ, താമസ വിസാ നിയമങ്ങളും അതിർത്തി സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ച 10,850 പ്രവാസികൾ കൂടി പിടിയിലായി. ഒരാഴ്‍ചയ്‍ക്കിടെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്ന് ഇത്രയധികം പേർ അറസ്റ്റിലായത്. ലംഘിച്ച 10,850 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‍തു. മെയ് അഞ്ച് മുതൽ മെയ് 11 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സുരക്ഷാസേനയുടെ വിവിധ യൂനിറ്റുകളും ജവാസത്തും നടത്തിയ സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് അറസ്റ്റ്. പിടിയിലായവരിൽ 6,565 താമസ നിയമ ലംഘകരും 3,012 അതിർത്തി സുരക്ഷാചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചവരും 1,273 തൊഴിൽ നിയമലംഘകരും ഉൾപ്പെടുന്നു.