കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്; വിജയികൾക്ക് സർക്കാർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വിജയികളായവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വർണ്ണം നേടിയ മലയാളികൾക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയും വെള്ളി നേടിയവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. ചെസ് ഒളിംപ്യാഡ് ജേതാക്കൾക്കും സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിഹാൽ സരിന് 10 ലക്ഷവും എസ്.എൽ.നാരായണന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും വിജയികൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകും.