പേ വിഷബാധയേറ്റ പശു ചത്തു; പുല്ലിൽ കൂടി പേ ഏറ്റതാകാമെന്ന് നിഗമനം

കണ്ണൂരിൽ പേ വിഷബാധയേറ്റ പശു ചത്തു. കണ്ണൂർ ചാലയിലെ സുനന്ദയുടെ പശുവിനാണ് പേവിഷബാധയേറ്റത്. ഇന്നലെ പശു പേ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരെത്തി പരിശോധന നടത്തി. എങ്ങനെയാണ് പേ വിഷ ബാധയേറ്റത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും പുല്ലിൽ നിന്നോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം പേ ഏറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പശുവിനെ പട്ടി കടിച്ചതായുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോ മുറിവുകളോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല.