റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു: ഓറഞ്ച് അലർട്ട്‌ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ മാത്രം

വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന റെഡ് അലർട്ട് പിൻവലിച്ചു. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രംമുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.