മീന്‍മുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തിയവരുടെ കാര്‍ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ ഒഴുകിപ്പോയി

മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തിയവരുടെ കാർ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. വിതുര കല്ലാറിൽനിന്നും മീൻമുട്ടിയിൽ ചേരുന്ന ചെറുതോട്ടിലാണ് കാർ ഒഴുകിപ്പോയത്. തിരുനെൽവേലിയിൽനിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനെത്തിയവരുടെ കാറാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പെട്ടത്. മൂന്ന് പുരുഷൻമാരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. ഇതിനിടെയുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ വാഹനം കുടുങ്ങി.