‘അഴിമതി നിറഞ്ഞ നേതൃത്വമാണ്, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണം’; പി.സി ചാക്കോക്കെതിരെ എൻസിപി മുതിർന്ന നേതാവ് രംഗത്ത്

എൻസിപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി.സി ചാക്കോക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി പാർട്ടി നേതാവ് എൻ.എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി. ചാക്കോ പ്രസിഡന്റായ ശേഷം ഒരുപാട് പേർ പാർട്ടി വിട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഴിമതി നിറഞ്ഞ നേതൃത്വമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാർട്ടിക്കകത്ത് കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.