ഇടുക്കി സിപിഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാനം പക്ഷത്തിന് പരാജയം

കോട്ടയത്തിനു പിന്നാലെ ഇടുക്കി സിപിഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കാനം പക്ഷത്തിന് പരാജയം. കെ സലിംകുമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇഎസ് ബിജിമോളെ പരാജയപ്പെടുത്തി 51 അംഗ കൗൺസിലിൽ 43 വോട്ടാണ് കെ സലിംകുമാറിനു ലഭിച്ചത്. 51 അംഗ കൗൺസിലിൽ 43 വോട്ടുകളാണ് സലിംകുമാറിനു ലഭിച്ചത്. ബിജിമോൾക്ക് വെറും 7 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഒരു പ്രതിനിധി ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്.