ഗവർണർക്കെതിരെ വീണ്ടും മുഖപ്രസംഗവുമായി ജനയുഗം

ഗവർണർക്കെതിരെ വീണ്ടും മുഖപ്രസംഗവുമായി ജനയുഗം. മോദി അമിത് ഷാ ജോഡിയെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണ് കേരള ഗവർണറുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ജനയുഗത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു.ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. സംഘപരിവാറിനോടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിധേയത്വവും രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തവും തെളിയിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.