വിഴിഞ്ഞം സമരം 4വരെ നീട്ടി,വിഭജിക്കാനുളള നീക്കം തിരിച്ചറിയണം

വിഴിഞ്ഞം സമരം നാലാം തിയതി വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനം. സമരം നിലനിൽപ്പിനുള്ള സമരമെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ സർക്കുലർ പറയുന്നു. പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം എടുക്കാൻ മടിക്കുന്നുവെന്ന് സർക്കുലർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. തീരത്ത് ജീവിക്കാനും മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ഉള്ള അവകാശം ഭരണഘടനാപരം ആണ്. തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിഴിഞ്ഞം സമരത്തിൽ നിന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും വിഭജിക്കാനും നീക്കം ഉണ്ട്. ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറണം. അവകാശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കായി നിയമ പരിരക്ഷ തേടുമെന്നും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു