വയനാട്ടിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും കടുവയിറങ്ങി

വയനാട്ടിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും കടുവയിറങ്ങി. കടുവ മടുരിൽ വളർത്തു മൃഗത്തെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു. മടൂർ കോളനിയിലെ ശ്രീധരന്റെ പശുവിനെ തൊഴുത്തിൽ കയറിയാണ് കൊന്നത് . ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും കടുവയിറങ്ങിയതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി. കടുവ ഇറങ്ങിയതോടെ ആളുകൾ ഭീതിയിലാണ്. പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.