‘പരാമർശം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം, അംഗീകരിക്കാനാകില്ല’; ഗവർണർക്കെതിരെ 50 ചരിത്രകാരൻമാർ, ഒപ്പം അധ്യാപകരും

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരായ ഗവർണറുടെ ക്രിമിനൽ പരാമർശത്തിന് എതിരെ ചരിത്രകാരന്മാർ രംഗത്ത്. അപകീർത്തികരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമായ ഗവർണറുടെ പരാമർശം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഗവർണർ ഇത് നിർത്തണം എന്നും 50 ചരിത്രകാരൻമാരും പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലെ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.