വീണ്ടും ഇടിവ്; ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് സ്വർണവില 440 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസം സ്വർണവിലക്ക് മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞത്. പവന് 160 രൂപയുടെ കുറവാണ് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 38080 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ ഇന്നത്തെ വിപണി വില 4760 രൂപയാണ്. ഒരു ഗ്രാം 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന്‍റെ വിലയിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.