ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് സി.പി.ഐ

ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് സി.പി.ഐ. ബദല്‍ നിർദ്ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ച സി.പി.ഐയോട് ഭേദഗതിയില്‍ പരിശോധന ആകാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്‍കി. കാനം രാജേന്ദ്രനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സി.പി.ഐ വിയോജിപ്പറിയിച്ചത്. പുതിയ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്‍റെ അന്തസത്ത ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് സി.പി.ഐ അറിയിച്ചു.