‘മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം മനുഷത്വപരമല്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷത വന്നിരിക്കുന്നു’ ; മുഖ്യമന്ത്രി

മാധ്യമ രംഗത്തുണ്ടായ അപചയം തിരുത്താൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ തയ്യാറാവണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം മനുഷത്വപരമല്ലാത്ത നിഷ്പക്ഷതയുണ്ടാവുന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റെടുക്കാനാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം വിമർശനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കെ.യു.ഡബ്ല്യു.ജെ സംസ്ഥാനസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.