വീണ്ടും തെരുവുനായ ആക്രമണം; പേവിഷബാധ സംശയിക്കുന്ന നായയുടെ കടിയേറ്റത് 7 പേര്‍ക്ക്, സംഭവം കോട്ടയത്ത്

കോട്ടയത്ത് വീണ്ടും തെരുവ് നായ ആക്രമണം. വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളടക്കം ഏഴു പേർക്ക് പേവിഷബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ഒരാൾക്ക് മുഖത്തും മറ്റൊരാൾക്ക് വയറിനും കടിയേറ്റു. മറ്റ് അഞ്ച് പേ‍ര്‍ക്ക്കൈ യ്ക്കും കാലിനുമാണ് പരുക്ക്.