സംസ്ഥാനത്ത് പാല്‍ക്ഷാമം; ഓണത്തിന് മുന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് മില്‍മ ചെയര്‍മാന്‍

കേരളത്തിൽ മിൽമയുടെ സംഭരണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് മിൽമ ചെയർമാൻ കെ.എസ് മണി. മലബാർ മേഖലയിൽ മാത്രം പ്രതിദിനം 50,000 ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു. മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണവും ഇതോടെ കുറഞ്ഞു. ഓണത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാൽ എത്തിക്കുമെന്നും മിൽമ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. പാല്‍ എത്തിക്കാന്‍ കര്‍ണാടക മില്‍ക്ക് ഫെഡറേഷന്റെ ചെയര്‍മാനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു.