‘നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഭാരതീയവത്കരിക്കണം, സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടരുത്’: ജസ്റ്റിസ് രമണ

ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഭാരതീയവത്കരിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍ വി രമണ. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടരുത്. ജുഡീഷ്യറി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നെന്ന വികാരം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. തെറ്റായുള്ള വിധികളെല്ലാം തിരുത്തിയ ചരിത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.