അധ്യക്ഷനായി രാഹുൽഗാന്ധി വരണം,പാർട്ടി നിലപാട് ഒറ്റക്കെട്ടായാണെന്നും അശോക് ഗലോട്ട്

രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗലോട്ട്. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ നിലപാടിലാണെന്നും അശോക് ഗലോട്ട് പറഞ്ഞു. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ഒരാൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നാണ് പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും പറയുന്നത്.