‘ഹിന്ദു അഭയാർത്ഥികൾ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു’; 18 മാസത്തിനിടെ തിരികെ പോയത് 1500 പേർ, റിപ്പോർട്ട്

18 മാസത്തിനിടെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നിള്ള 1500 ഹിന്ദു കുടിയേറ്റക്കാർ തിരിച്ചുപോയതായി റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ പൌരത്വം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർശന നിയമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവർ തിരികെ പോയത്. പാകിസ്ഥാനിൽ അതിക്രമങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും പൌരത്വം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ 2022 ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെ മാത്രം 334 പാകിസ്ഥാൻ ഹിന്ദു അഭയാർത്ഥികൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു