ഗൗതം അദാനിക്ക് ‘ഇസഡ്’ സുരക്ഷ നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ശതകോടീശ്വരനും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഗൗതം അദാനിക്ക് ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ വിഭാഗം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദാനിക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനമായത്.പണം ഈടാക്കിയാകും സുരക്ഷ നൽകുക. പ്രതിമാസം 15 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപയാകും ഈടാക്കുക. സിആർപിഎഫിനോട് അദാനിക്ക് സുരക്ഷ നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകി കഴിഞ്ഞു.