ഹിറ്റ്‍ലറിന്റെ വാച്ച് 1.1 മില്ല്യൺ ഡോളറിന് ലേലത്തിന്, വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന സംഭവമെന്ന് ജൂത നേതാക്കൾ

നാസി നേതാവ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലറുടെതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വാച്ച് യുഎസിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ വിറ്റു. 1.1 മില്യൺ ഡോളറിനാണ് (900,000 പൗണ്ട്) വാച്ച് വിറ്റത്. ആരാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് എന്നത് അജ്ഞാതമായി തുടരുകയാണ്. വാച്ചിൽ ഒരു സ്വസ്തിക ചിഹ്നവും എഎച്ച് എന്ന അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ട്.