എസ്റ്റേറ്റ് പൂപ്പാറ അമ്പലത്തിൽ മോഷണം, ഭണ്ഡാരവും ഓഫീസ് മുറിയും കുത്തിത്തുറന്നു

എസ്റ്റേറ്റ് പൂപ്പാറ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം. ശാന്തമ്പാറ പൊലീസും ഡോഗ് സ്ക്വോഡും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഭണ്ഡാരവും ഓഫീസ് മുറിയും മോഷ്ടാക്കൾ കുത്തിത്തുറന്നു. ക്ഷേത്രഭാരവാഹികൾ ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് ഇന്നലെ കാണിക്കയായി തുക എടുത്തതിനാൽ, ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാത്തതാണ് ഓഫീസ് മുറി കുത്തിത്തുറക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് പോലീസിൻറെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.