ഡിപിആർ അശാസ്ത്രീയവും അപൂർണവുമായ തട്ടിക്കൂട്ട് റിപ്പോർട്ട് : വി ഡി സതീശൻ

സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ സർക്കാർ പുറത്ത് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി. സതീശൻ. ഡി.പി.ആര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധി തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സതീശൻ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.