അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ആദ്യം; സിൽവർലൈൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും മരിക്കില്ല: ശ്രീനിവാസൻ

ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം കഴിഞ്ഞുവേണം സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയെന്നും സിൽവർലൈൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആരും മരിച്ചുപോകില്ലെന്നും നടൻ ശ്രീനിവാസൻ. സില്‍വര്‍ ലൈനിന്‍റെ പേരില്‍ വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാവി വികസനപ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊന്നും പണം കടം കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കും. ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും പദ്ധതിയില്‍ നേട്ടം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും ശ്രീനിവാസന്‍ പരിഹസിച്ചു.