ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാം; സില്‍വര്‍ലൈനെ അനുകൂലിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ

സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയിൽ. സിൽവർലൈൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയല്ലെന്നും 2013ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ നിയമം അനുസരിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. റെയില്‍വേ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കൗണ്‍സിലാണ് ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. പദ്ധതിക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് പ്രാഥമിക അനുമതിയാണെന്നും റെയില്‍വേ വ്യക്തമാക്കി.