നീറ്റ് പിജി കൗൺസലിംഗിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി; ഒബിസി സംവരണം ശരിവച്ചു

നീറ്റ് പിജി കൗൺസലിംഗിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി. നിലവിലെ മാനദണ്ഡപ്രകാരമായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ പ്രവേശനം. പ്രവേശനത്തിന് മുന്നാക്ക സംവരണം ഈ വർഷം നടപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകി. ഒബിസി സംവരണവും കോടതി ശരിവച്ചു. മുന്നാക്ക സംവരണത്തിന്‍റെ ഭരണഘടനാ സാധുത കോടതി വിശദമായി പരിശോധിക്കും. എട്ടുലക്ഷം വരുമാന പരിധി തുടരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.